Riksda´n 8 juni

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 8 juni 2022Beslut i korthet Riksdagsbeslut 8 juni•Ja till ändrade regler om arbetsrätt och nya stöd för omställning (AU12)•Ja till sekretess för kommissioner (KU24)•Utländsk finansiering av religiös extremism bör förhindras (KU29)•Riksdagens nämnder har redogjort för sin verksamhet (KU41)•Skrivelse om utvecklingen på it-området när det gäller integritet och ny teknik (KU43)•Nordiskt samarbete under 2021 (UU5)•Ja till förskola för fler barn (UbU24)•Ja till ökad trygghet och studiero i skolan (UbU28)•Nej till regeringsförslag om ändrad ersättning till skolor (UbU32)Ja till ändrade regler om arbetsrätt…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 8 juni