Riksda´n 5 februariBlogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

Beslut i korthet Riksdagsbeslut 5 februari•Granskning av hur lönekartläggning fungerar (AU5)•Arbetsförmedlingens matchningsarbete har granskats (AU6)•Regionerna får besluta om förordnande att arbeta inom hälso- och sjukvården (SoU13)•Nej till motioner om yrkestrafik och taxi (TU6)•Skrivelse om grundsärskolan har granskats (UbU7)Granskning av hur lönekartläggning fungerar (AU5) Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Skrivelsen handlar om Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning. Genom lönekartläggning ska arbetsgivare säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön, hanteras lika vid lönesättning.Riksrevisionen har granskat hur väl lönekartläggning fungerar för att…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 5 februari