Riksda´n 5 decemberBlogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

Riksdagsbeslut 5 december•Cirka 4 miljarder till samhällsplanering, bostäder och konsumentpolitik (CU1)•Drygt 16 miljarder till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)•2 miljarder till internationell samverkan (UU1)Cirka 4 miljarder till samhällsplanering, bostäder och konsumentpolitik (CU1) 3,7 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska gå till utgiftsområdet Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, samt konsumentpolitik. Bland annat ska 2,1 miljarder användas till investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Pengarna ska även användas till anslag för sex myndigheter, bland annat Boverket, Lantmäteriet och Konsumentverket.…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 5 december