Riksda´n 4 maj

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 4 maj 2022Beslut i korthet Riksdagsbeslut 4 maj•Nej till motioner om civilt försvar och krisberedskap (FöU7)•Uppmaningar till regeringen om olika polisfrågor (JuU22)•Regeringen uppmanas utreda regler för identifiering och återlämning av samiska kvarlevor (KrU6)•Nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga (KrU9)•Regeringen bör se över och utveckla skattereglerna inom sjöfarten och reglerna om sponsring av idrott (SkU14)•Gränsen för momsbefrielse ska höjas (SkU22)•Sänkt moms för reparationer av bland annat cyklar, skor och kläder (SkU23)•Uppmaningar till regeringen om fast myndighetskontakt, vanvård…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 4 maj