Riksda´n 31 mars

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 31 mars 2022Beslut i korthet Riksdagsbeslut 31 mars•Pliktrådet bör garanteras oberoende från Försvarsmakten (FöU8)•Försvarets utbyggnad kräver god samexistens med andra samhällsintressen (FöU9)•Elva uppmaningar till regeringen i processrättsliga frågor (JuU24)•Arbetet i kontrollgruppen för Europol under 2021 (JuU49)•Uppmaningar till regeringen om energipolitik (NU15)•Fem uppmaningar till regeringen om äldrefrågor (SoU13)•Nej till motioner om luftfartsfrågor (TU8)Pliktrådet bör garanteras oberoende från Försvarsmakten (FöU8) Riksdagen anser att Pliktrådet behöver garanteras oberoende från Försvarsmakten för att kunna göra sin uppgift att representera Sveriges totalförsvarspliktiga, deras intressen och åsikter.I dag…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 31 mars