Riksda´n 31 maj

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 31 maj 2022Beslut i korthet Riksdagsbeslut 31 maj•Brottsoffers rätt till skadestånd ska stärkas (CU20)•Ny lag om hittegods i kollektivtrafiken (CU21)•Kronofogden får effektivare verktyg (CU23)•Ja till förslag om EU-anpassning av ekonomiska transaktioner (FiU32)•Nej till motioner om terrorism (JuU29)•Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden (JuU30)•Ja till förslag om ny terroristbrottslag (JuU31)•Starkare skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång (JuU40)•Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer (NU23)•Ja till ett bättre premiepensionssystem och en ny myndighet (SfU24)•Åldersgränserna i pensionssystemet…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 31 maj