Riksda´n 3 aprilBlogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

3 april 2020Beslut i korthet Riksdagsbeslut 3 april•Tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor (CU26)•Extra ändringsbudget: Fler åtgärder på skatteområdet på grund av coronaviruset (FiU55)•Nej till motioner om psykisk hälsa (SoU10)Tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor (CU26) För att aktieägare och medlemmar ska kunna delta och utöva inflytande i så stor utsträckning som möjligt utan att öka risken för att coronaviruset sprids föreslår regeringen tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor.Med de tillfälliga reglerna ökar möjligheten för aktieägare och medlemmar att poströsta eller att…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 3 april