Riksda´n 29 september

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 29 september 2021Beslut i korthet Riksdagsbeslut 29 september•Skyddet för visselblåsare ska stärkas (AU3)•En utredning av Samhall bör tillsättas (AU4)•Rättelse i ett tidigare lagstiftningsärende (KU2)•Kontrollen av ekologisk produktion ska anpassas till ny EU-förordning (MJU3)•Ja till lagändringar som kan förlänga kalkbrytningstillstånd (MJU7)•Skatten på drivmedel påverkas inte av BNP-utvecklingen under 2022 (SkU37)•Ersättning för personlig assistans utan tillstånd ska förhindras (SoU2)Skyddet för visselblåsare ska stärkas (AU3) Regeringen har föreslagit en ny lag som ger skydd för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatser, så kallade visselblåsare.…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 29 september