Riksda´n 28 oktober

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 28 oktober 2021Beslut i korthet Riksdagsbeslut 28 oktober•Förslag till ändring av EU-lag om växthusgaser från skog och mark har prövats (MJU10)•EU:s sociala klimatfond bör inte omfatta direkta inkomststöd (MJU11)Förslag till ändring av EU-lag om växthusgaser från skog och mark har prövats (MJU10) EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till ändring av EU:s så kallade LULUCF-förordning, som gäller utsläpp och upptag av koldioxid samt utsläpp av växthusgaserna metan och kväve från användning av mark, skog och biomassa under perioden 2021–2030. Syftet är att…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 28 oktober