Riksda´n 28 novemberBlogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

Riksdagsbeslut 28 november•Höjda säkerhetskrav på ny trådlös digital infrastruktur (TU4)•Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (CU5)•Skrivelse om AP-fondernas verksamhet har granskats (FiU6)•Finansinspektionen ska kunna ingripa mot utländska kreditinstitut (FiU28)•Banker ska erbjuda kontantservice (FiU29)•Reglerna i EU:s direktiv mot skatteundandraganden genomförs i Sverige (SkU8)•EU-direktiv om inkomstbeskattning genomförs i Sverige (SkU9)Höjda säkerhetskrav på ny trådlös digital infrastruktur (TU4) Regeringen har föreslagit lagändringar som ska göra det möjligt att ta hänsyn till Sveriges säkerhet när ny trådlös digital infrastruktur, som 5G-nät, byggs ut. Det svenska samhället…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 28 november