Riksda´n 27 januariBlogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 27 januari 2021Beslut i korthet Riksdagsbeslut 27 januari•Regeringen bör se över krisstöd för företag (FiU38)•Villkorlig frigivning ska i högre grad bero på deltagande i förebyggande åtgärder (JuU8)•Nej till regeringens förslag om ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv (JuU11)•Domarnämnden ska säkerhetspröva chefer för domstolar (JuU12)•Tillträdesförbud ska förstärka butikers skydd mot brott och trakasserier (JuU13)•Konkurrensverkets befogenheter utökas (NU10)•Tullverket ska få utökade möjligheter att hålla kvar postförsändelser (SkU12)•Friliggande cykelvägar (TU3)Regeringen bör se över krisstöd för företag (FiU38) Som en följd av coronapandemin beslutade riksdagen under 2020 om…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 27 januari