Riksda´n 26 maj

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 26 maj 2021Beslut i korthet Riksdagsbeslut 26 maj•Barnrättsperspektivet i vårdnadstvister ska stärkas (CU17)•Lagen om månggifte och släktäktenskap ska skärpas (CU18)•Hanteringen av konkurser ska bli effektivare (CU19)•Förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen (CU20)•Regeringen bör prioritera arbetet med att effektivisera myndigheters möjlighet att driva in återkrav (CU25)•Förbättrat stöd till företag med anledning av corona (FiU27)•Granskning av Finansinspektionens arbete för att motverka intressekonflikter (FiU48)•Uppmaningar till regeringen i kriminalvårdsfrågor (JuU26)•Mark- och miljödomstolarnas sammansättningsregler ska bli mer ändamålsenliga (JuU33)•Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 26 maj