Riksda´n 24 april

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 24 mars 2022Beslut i korthet Riksdagsbeslut 24 mars•Materiel för minröjning och pansarskott ska skänkas till Ukraina (FiU46)•Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt (SkU18)•Energiskatten på bensin och diesel sänks (SkU19)•Färre riktade statsbidrag till gymnasieskolorna (UbU14)•Tydligare och utökade krav på pedagogisk omsorg (UbU21)Materiel för minröjning och pansarskott ska skänkas till Ukraina (FiU46) Riksdagen har beslutat att ge regeringen rätt att besluta om att skänka försvarsmateriel till Ukraina till ett värde av högst 205 miljoner kronor. Det materiel som ska skänkas är fältutrustning…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 24 april