Riksda´n 21 juni

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 21 juni 2022Beslut i korthet Riksdagsbeslut 21 juni•Ja till vikta föräldrapenningdagar på grundnivå (AU14)•Bättre informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av insatser (AU15)•Ja till ändring i plan-och bygglagen (CU27)•Ny presumtion om föräldraskap för lesbiska par från andra länder (CU28)•Ja till förslag om rekapitalisering av SAS och stöd till bland annat jordbruket (FiU48)•Mer ändamålsenlig hantering av nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen ska införas (JuU33)•Registrering av kontantkort (JuU34)•Ja till skärpta straff för sexualbrott (JuU41)•Större möjligheter att avtjäna straff med fotboja (JuU42)•Uppskov…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 21 juni