Riksda´n 20 oktober

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 20 oktober 2021Beslut i korthet Riksdagsbeslut 20 oktober•Riksrevisorns årliga rapport har granskats (FiU9)•Ändringar i avstämningen av stöd vid korttidsarbete (NU6)Riksrevisorns årliga rapport har granskats (FiU9) Riksdagen har granskat riksrevisorns årliga rapport. Den årliga rapporten fyller en viktig funktion för riksdagen, genom att riksrevisorn där presenterar de viktigaste iakttagelserna från den årliga revisionen och effektivitetsrevisionen under det gångna året.För att ytterligare belysa revisionens samlade iakttagelser och resultat ordnade finansutskottet i september 2021 en öppen utfrågning med riksrevisorn. Till grund för utfrågningen låg den…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 20 oktober