Riksda´n 20 april

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 20 april 2022Beslut i korthet Riksdagsbeslut 20 april•Skrivelse om IMF:s verksamhet och motioner om finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor har behandlats (FiU22)•Regler för ersättningar och arvoden i riksdagen ändras (KU22)•Nej till motioner om offentlighet, sekretess och integritet, (KU28)•Nej till motioner om jordbrukspolitik (MJU21)•Nej till motioner om arbetskraftsinvandring (SfU19)•Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring (SfU22)•Uppmaningar till regeringen om momsregler (SkU16)•Ändrade nivåer i bonus malus-systemet för nya bilar (SkU20)•Ja till nya järnvägslagar samt förslag om bättre tågförbindelser och bättre utnyttjat järnvägssystem (TU9)•Svenska regler anpassas…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 20 april