Riksda´n 2 juni

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

  Riksdagsbeslut 2 juni•Nya regler för att hantera finansiella företag i kris (FiU33)•Svenska lagar anpassas till ändrade EU-regler inom försäkringsområdet (FiU47)•Nya regler om kapitaltäckning för värdepappersbolag införs (FiU50)•Nya regler för material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (MJU18)•Nej till motioner om cirkulär ekonomi (MJU19)•Starkare skydd av geografiska beteckningar och tydligare regler om varumärkesregistrering (NU23)•Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 har granskats (NU24)•Regler för att motverka viss typ av skatteplanering införs (SkU23)•Beräkningen av bilförmån ska…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 2 juni