Riksda´n 2 decemberBlogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 2 december 2020Beslut i korthet Riksdagsbeslut 2 december•5,5 miljarder till bostadsförsörjning och byggande (CU1)•Revision av det elektroniska rapporteringsformatet för års- och koncernredovisningar (CU4)•Möjligt att hålla digitala bolags- och föreningsstämmor även under 2021 (CU5)•15,9 miljarder till riksdagen, regeringen och länsstyrelserna (KU1)•Regeringen bör skyndsamt åtgärda problemet med export av miljöbilar (MJU3)•Nya regler för handel med vissa utsläpp av växthusgaser (MJU4)•Nya regler för skyddsjakt på varg (MJU5)•12,4 miljarder till skatt, tull och exekution (SkU1)•Omvänd skattskyldighet för moms ska införas vid viss handel (SkU7)•Skatten på…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 2 december