Riksda´n 15 juni

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 15 juni 2022Beslut i korthet Riksdagsbeslut 15 juni•Ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (FiU20)•Nej till finansutskottets förslag med anledning av vårändringsbudgeten och en extra ändringsbudget (FiU21)•Årsredovisning för staten 2021 (FiU30)•Två redogörelser om riksdagens skrivelser har behandlats (KU21)•En skyldighet att lämna uppgifter till Institutet för mänskliga rättigheter ska införas (KU38)•Ett modernt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna (KU39)•Skrivelse om kommittéernas verksamhet under 2021 har behandlats (KU40)•Ändring av indelning i utgiftsområden (KU42)•Svensk export av krigsmateriel under 2021 (UU9)•Verksamheten i EU under…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 15 juni