Riksda´n 14 juni

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 14 juni 2022Beslut i korthet Riksdagsbeslut 14 juni•Tryggare bostadsrätt (CU24)•Regional fysisk planering i Hallands län (CU25)•Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål (CU26)•Byggnadsnämndens tillsyn ska effektiviseras (CU32)•Stärkt integritet inom idrottens arbete mot dopning (KrU10)•Nya bötesstraff för felaktig återvinning av fartyg (MJU29)•Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter (SfU26)•Ändringar i reglerna om efterlevandestöd till barn (SfU27)•Skärpta regler för utvisning på grund av brott (SfU28)•Uppmaningar till regeringen om hälso- och sjukvården (SoU15)•Ja till att slopa bosättningsprincipen vid sprututbyte…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 14 juni