Riksda´n 14 december

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 14 december 2021Beslut i korthet Riksdagsbeslut 14 december•Cirka 6,2 miljarder till jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)•Ändring i försäkringsrörelselagen (FiU35)•Cirka 21,6 miljarder till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)•Riksdagen kritisk till EU:s skogsstrategi för 2030 (MJU8)•42,2 miljarder till ekonomisk trygghet för äldre (SfU2)•100 miljarder till ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)•Cirka 12,8 miljarder till skatt, tull och exekution (SkU1)•Ny riskskatt för banker och andra kreditinstitut (SkU11)•Cirka 77 miljarder till kommunikationer (TU1)•Svenska deltagandet i FN-insatsen i Mali förlängs (UFöU1)•Svenska deltagandet i…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 14 december