Riksda´n 11 maj

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 11 maj 2022Beslut i korthet Riksdagsbeslut 11 maj•Svenska lagar anpassas till EU-regler om arbetsvillkor (AU11)•Bosättningslagen har granskats (AU13)•Ersättning till rättsliga biträden i brottmål har granskats (JuU19)•Uppmaningar till regeringen i frågor om våldsbrott och brottsoffer (JuU26)•Nej till att uppmana regeringen att ge Biometriutredningen utökat uppdrag (JuU53)•Nej till att begränsa grundlagsskyddet för vissa söktjänster (KU14)•Riksrevisionens årsredovisning för 2021 har behandlats (KU17)•Nya regler för säkerhetsskyddet i riksdagen och dess myndigheter (KU19)•Frågor om riksdagens arbetsformer har behandlats (KU35)•Bättre villkor för kommersiell radio (KU37)•Regeringen bör arbeta…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 11 maj