Riksda´n 10 noember

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 10 november 2021Beslut i korthet Riksdagsbeslut 10 november•Riksrevisionens rapport om arbetssökande över 55 år (AU5)•Fler myndigheter bör ansluta sig till Statens servicecenter (FiU12)•Ändring i skatteavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland (SkU4)•Ersättning för skador av vaccin mot covid-19 (SoU5)Riksrevisionens rapport om arbetssökande över 55 år (AU5) Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om arbetssökande över 55 år.Riksrevisionen har granskat om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning gör det möjligt för Arbetsförmedlingen att arbeta effektivt för att arbetssökande över 55 år…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 10 noember