Riksda´n 10 mars

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 10 mars 2021Beslut i korthet Riksdagsbeslut 10 mars•Krav på enhetligt elektroniskt format på års- och koncernredovisningar skjuts upp ett år (FiU39)•Nej till motioner om offentlighet, sekretess och integritet (KU19)•Nej till motioner om offentlig förvaltning (KU22)•Nej till motioner om minoritetsfrågor (KU25)•Nej till motioner om civilsamhället inklusive trossamfund (KrU5)•Nej till motioner om fiskeripolitik (MJU8)•Nej till motioner om djurskydd (MJU10)Krav på enhetligt elektroniskt format på års- och koncernredovisningar skjuts upp ett år (FiU39) Företag som ger ut aktier på en reglerad marknad, så kallade emittenter,…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 10 mars