Riksda´n 1 juni

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 1 juni 2022Beslut i korthet Riksdagsbeslut 1 juni•Ny lag om tillgängliggörande av öppna data för offentlig sektor (FiU27)•Ja till effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (FiU29)•Hållbarhetskraven på Sjätte AP-fonden skärps (FiU33)•Anpassningar till EU-regler om säkerställda obligationer ska göras (FiU37)•Ja till tydligare regler kring betaltjänster (FiU38)•Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU (JuU37)•Ja till vilande grundlagsförslag om Riksbanken (KU15)•Riksdagens coronakommittés uppföljning har behandlats (KU23)•En ny växtskyddslag (MJU25)•Nej till att ändra strandskyddet (MJU27)•En skrivelse och redogörelse om OSSE 2021 har behandlats (UU12)•Ja till…

Läs hela blogginlägget här: Riksda´n 1 juni