Renegaten Larsson

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Leon Larson. Teckning av L. Kumlien i Karbasen 1906. Public domain Leon Larsson är en av de viktigaste figurerna i den svenska arbetarlitteraturens historia. Han var den kanske allra mest populäre och begåvade poeten inom arbetarrörelsen under det tidiga 1900-talet. Han var också en av de första autodidakta arbetarförfattarna som lyckades vinna erkännande bland borgerliga kritiker och läsare. Dessutom hör han till de arbetarförfattare som kom att stämplas som renegat, avfälling. Under de senaste åren har man kunnat notera ett…

Läs hela blogginlägget här: Renegaten Larsson