Regler kan bidra till ökad brottslighet

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 I Uppsala kommun tycks man anse att, i en tid med grov brottslighet, är överträdelser av, till exempel, trafikregler så små brott att man kan nedprioritera kontrollen av efterlevnaden av dessa. Men så enkelt är det inte. Lagar, förordningar, regler och bestämmelser, som inte kontrolleras kan antas medverka till att respekten för rättssamhället urholkas. Detta ger i sin tur konsekvenser i form av ökad brottslighet.Ingen lag bör stiftas, ingen regel införas, för vilken man inte i förväg klarat ut hur…

Läs hela blogginlägget här: Regler kan bidra till ökad brottslighet