Regionstyrelsen tar inte sitt ansvar

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

Regionstyrelsen görav med 300 miljoner kronor mer än vad fullmäktige tillåter. Detta konstateras utan minsta försök att leva upp till sitt ansvar. Man lägger ett sådant konstaterande till hadlingarna.  Gå till webbversionUppsnabbat- Region Uppsalas politiska beslut i kortformUppsnabbat regionstyrelsen 27 aprilI detta nummer:•Prognos på minus 176 miljoner kronor•Extra medel till kvinnosjukvård och psykisk ohälsa•930 000 kronor till arbetet med affärsutvecklingscheckar•Region Uppsala medfinansierar tre projekt•Positivt med folkhögskolefilial i EnköpingPrognos på minus 176 miljoner kronorRegion Uppsalas årsprognos per mars månad uppgår till minus…

Läs hela blogginlägget här: Regionstyrelsen tar inte sitt ansvar