Regionens Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden måste avgå

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

Även denna nämnd bara konstaterar ett kraftigt överskridande, men inga åtgärder.Nämndens ansvar innebär att fatta beslut om förändringar, som medför budgetbalans eller att meddela Regionstyrelsen att man klarar inte sitt uppdrag. Ingen av dessa åtgärder vidtar denna nämnd. Hela nämnden bör därför avgå Delårsrapport januari–augusti 2021Trafik och samhälle redovisar ett resultat till och med augusti som är 115,7 miljoner kronor sämre än budget. Detta beror till största delen på bortfall av biljettintäkter till följd av pandemin. Ackumulerat biljettintäktsbortfall ligger på 165,8…

Läs hela blogginlägget här: Regionens Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden måste avgå