Regionen blandar och ger

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 I rapporten från senaste regionstyrelsesammanträdet skriver man om ekonomiska situationen för ett par nämnder, och för Akademiska sjukhuset.Men hallå. Det är väl Sjukhusstyrelsens budget det borde handla om. Denna brist på insikt i vem som inför oss medborgare har ansvaret är oroande.Rapporterade avvikelser från budget leder till protokollsanteckning. Inga beslut. Politiken abdikerar.

Läs hela blogginlägget här: Regionen blandar och ger