Redovisning av ersättningar

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i noterade aktiebolag anger, bland annat, att bolaget ska beskriva det gångna årets utbetalda och innestående ersättningar i en särskild rapport, som ska finnas med i kallelsen till bolagsstämman.Det ska alltså bli lättare att granska börsdirektörernas löner.Det är väl ett bra steg. Nästa bör rimligen handla om den nya överklassen vissa idrottsproffs och artister. 

Läs hela blogginlägget här: Redovisning av ersättningar