Rasmus Landström, Arbetarlitteraturens återkomst

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Rasmus Landströms Arbetarlitteraturens återkomst är den första övergripande presentationen av den arbetarlitterära renässansen i Sverige under de senaste femton åren. Dessutom innehåller den en översikt av hela den arbetarlitterära traditionens historia och av den litteratur som befinner sig i arbetarlitteraturens ”gravitationsfält”. Framställningen bygger på sådant som andra skrivit (Landström tycks ha läst i stort sett allt), men det är ändå en delvis unik bild som framträder och även om jag så klar får lust att polemisera mot några av hans…

Läs hela blogginlägget här: Rasmus Landström, Arbetarlitteraturens återkomst