Privatisering bakom problemen med covid-19 på äldreboenden

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

De omfattande nedskärningarna och privatiseringarna inom äldrevården är utan tvekan en strakt bidragande orsak till att covid-19 drabbat äldrevården i Sverige. Ihop med New Public Management (NPM), vinststyrning och vinstmaximering har det lett till en stor mängd tillfälligt och osäkert anställda inom äldrevården såväl som så liten bemanning som möjligt. Detta går även normalt ut över de äldres liv och behov men i en krissituation med en sjukdom som är dödlig för många äldre är det en katastrof. Tillfälligt anställd…

Läs hela blogginlägget här: Privatisering bakom problemen med covid-19 på äldreboenden