Preemraff och klimatmålen

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

En utbyggnad av Preemraff för att producera mer klimat- och miljövänliga bränslen istället för smutsig bunkerolja kommer att leda till ökade utsläpp av koldioxid vid Preemraff i Lysekil. Dvs det blir ökade utsläpp av växthusgaser i Sverige. Om detta dock samtidigt innebär minskade utsläpp av koldioxid, kväveoxider samt miljöfarliga ämnen som svaveldioxid och giftiga partiklar på global nivå så behöver det inte vara ett problem. För när det gäller klimatet är det i princip enbart de globala utsläppen som spelar…

Läs hela blogginlägget här: Preemraff och klimatmålen