Positiva effekter av coronaepidemin

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Det finns några tydligt positiva effekter av den i övrigt inte så positiva coronaepidemin covid-19. Den första, vilken också nämnts i många medier är de minskade utsläppen av miljöfarliga ämnen och växthusgaser genom att produktionen och transporterna minskat. Flygtrafiken har minskat kraftigt men även annat åkande har minskat på grund av inställda konferenser, möten, turistresor med mera. Lokalt minskar resandet på grund av att folk arbetar hemifrån och inte åker till jobbet. Den andra positiva effekten är minskad brottslighet. Vid…

Läs hela blogginlägget här: Positiva effekter av coronaepidemin