Portföljens 10 största innehav

Blogginlägget är skrivet av The Dividend Story.

Per idag innehåller portföljen 40 olika innehav, varav 6 fonder. Andelen likvida medel i portföljen uppgår till knappt 6%. De 10 största innehaven, vilka framgår i tabellen nedan, står för 55% av det totala portföljvärdet. Tre innehav som har bidragit särskilt mycket till utvecklingen av portföljvärdet under det senaste året är Evolution, Kindred och Aspire […] The post Portföljens 10 största innehav appeared first on The Dividend Story.

Läs hela blogginlägget här: Portföljens 10 största innehav