Politikerskolan avsnitt 15

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Partiet anordnar nomineringsmöte Man måste inse problemen för att kunna göra något åt dem” (Ordspråk) Vanligtvis bestäms vilka namn, som ska finnas på valsedeln för riksdagsvalet vid ett möte och vilka som ska upptas på sedlarna för kommun- respektive landstingsvalet vid ett annat. Om beslutet fattas av ombud har vanligen övriga medlemmar rätt att närvara och att yttra sig. Länsstyrelsen fastställer sista tidpunkt för inrapportering av namn på valsedlarna. Diskussionerna är nästan alltid mycket intensiva och många förslag till ändringar av förslaget…

Läs hela blogginlägget här: Politikerskolan avsnitt 15