Politikerskolan avsnitt 14

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Partiet genomför provval  Demokrati är den sämsta statsformen, bortsett från alla de andra (Winston Churchill) Wikipedia: Provval är i Sverige det val partierna internt genomför för att kunna rangordna de personer i partiet som ställer upp i valen på Europaparlaments-, riksdags-, landstings- och kommunlistor. Endast medlemmarna i respektive parti har möjlighet att rösta i provvalet. Provvalet är i allmänhet endast rådgivande, och den slutliga listplaceringen bestäms på en nomineringsstämma eller liknande möte. Vanligen anordnar partierna provval bland medlemmarna. När medlemmarna i ditt…

Läs hela blogginlägget här: Politikerskolan avsnitt 14