Politikerskolan avsnitt 10

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 – Du är med och verksamhetsplanerar Tankarna är ideérnas moder (Ordspråk) Partiernas riksorganisationer ansvarar för en övergripande verksamhetsplanering, ofta i ett flerårsperspektiv. Inom den planeringen görs en detaljplanering, på riksnivå, på regional och på lokal nivå, dels långsiktiga, dels årsvisa detaljplaner. Lika viktig som planen för olika aktiviteter, verksamhetsplanen, är den ekonomiska planen. Häri ska klaras ut varifrån intäkter ska komma och användningen av dessa. Valplanen är valårets verksamhetsplan Inför val, riksdags-, kommunal- och landstingsval vart fjärde år och EU-parlamentsval…

Läs hela blogginlägget här: Politikerskolan avsnitt 10