Pandemin orsakade överdödlighet 2020

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Covid-19 bidrog till att drygt 7 000 fler dog i Sverige i fjol jämfört med åren 2015-2019. Sjukdomen slog extra hårt mot vissa grupper av utrikesfödda, visar Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik för 2020. Sverige hade tydlig överdödlighet under 2020. Totalt avled 98 229 personer, vilket kan jämföras med i genomsnitt 91 070 mellan 2015 och 2019. En viktig förklaring var covid-19 som var den tredje vanligaste dödsorsaken med 9 441 dödsfall. Toppade listan över de mest frekventa dödsorsakerna gjorde hjärt- och kärlsjukdomar,…

Läs hela blogginlägget här: Pandemin orsakade överdödlighet 2020