På samhällets skuggsida

Blogginlägget är skrivet av Nils Mohlin .

Missbruk, psykisk ohälsa eller möjligen både och, är lite av det välmående samhällets baksida.Vi lägger märke till dessa individer, men ser vi dem verkligen?En utsatt, mycket sårbar grupp, som det gått fel för någonstans i livet. Utan att lägga några värderingar i varför de hamnat i ett utanförskap, så är möjligheterna till återanpassning ibland som en oöverstiglig mur.Det finns ett fåtal som vägrar återanpassning och hävdar sin rätt till livet på gatan och boende på offentliga toaletter. Flertalet vill dock ha en…

Läs hela blogginlägget här: På samhällets skuggsida