Otillräckliga svar om fjärrvärme i ETC

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

I ETC ställer en person en fråga om miljövänligt fjärrvärme. Johan Ehrenberg ger ett ganska rimligt svar men det är otillräckligt och också delvis vilsledande. För det första så är den mest miljö- och klimatvänliga fjärrvärmen återvunnen överskottsvärme (återvunnen spillvärme) från industriprocesser, avlopp och rökgaser. Återvinningen sker med värmepumpar och värmeväxlare. Detta berör Ehrenberg inte alls. Spillvärme I Göteborg svarar sådan återvunnen värme för 54% av fjärrvärmen. För Lysekil står återvunnen värme för all fjärrvärme och i Stenungsund för nästan…

Läs hela blogginlägget här: Otillräckliga svar om fjärrvärme i ETC