Osakliga skolböcker

Blogginlägget är skrivet av Flammor.

Bakläxa för dem som skall lära andra. Den svenska skolan har problem. De skriver själva att: Skolverket skriver inför de nya kursplanerna: “Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig”. Detta med fakta verkar inte gälla när det gäller att framställa den kristna tron i läroböckerna. Där är det inte fakta som man framför, det är skrämmande att man då kan ge en skev bild av den kristna tron. Ytterligare ett exempel…

Läs hela blogginlägget här: Osakliga skolböcker