Orsaker till brottslighet och vad som kan göras åt saken

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Det finns en lång rad orsaker till brottslighet av olika slag. Det finns strukturella orsaker till brottslighet såväl som sociala orsaker, kulturella orsaker och personliga orsaker. att bekämpa brottslighet kräver därför en lång rad åtgärder på flera olika nivåer. Strukturella orsaker till brottslighet är exempelvis fattigdom (relativ fattigdom), bostadsbrist och trångboddhet, arbetslöshet och sysslolöshet. Sociala orsaker kan vara ålder, kön, segregation, kulturell isolering, utanförskap av historiska och andra skäl samt otrygghet med mera Individuella orsaker är exempelvis brist på framtidstro,…

Läs hela blogginlägget här: Orsaker till brottslighet och vad som kan göras åt saken