Ordföljdsbrotten på hög nivå, säger Språkpolisen

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 I dagens tidning:”Hagmarkens förskola och skola i Bälinge, som både har förskola, fritids och F-3 skola…” Två brott på en gång. …både har…ska naturligtvis vara …har både…F-3 skola ska vara F-3skolaI annan artikel:”SD föreslår nu att avsätta pengar…” SD vill att pengar avsättsI samma artikel: ”…högre löner för tjänstemän är rimligt…” Löner är pluralis, alltså rimliga.

Läs hela blogginlägget här: Ordföljdsbrotten på hög nivå, säger Språkpolisen