Omöjligt att förstå

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

En viss sträck av gång- och cykelvägen är gemensam för fotgängare och gående. Helt plötsligt övergår gång- och cykelvägen i att varuppdelad i gång- respektive cykelbana. Anledningen kan vara att den gemensamma var tre meter bred och den uppdelade två komma nio bred. Hur många förstår detta. Konsekvensen av inkonsekvensen blir att få bryr sig. Med andra ord: det är ingen ordning på gång- och cykelvägarna

Läs hela blogginlägget här: Omöjligt att förstå