Om Sverige och NATO 4 Svensk tradition bruten

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Ur Natoutredningen ”Sverige, NATO och Säkerheten”:”Att Nato och Ryssland förfogar över kärnvapen är en stor källa till oro. Om Sverige är medlem eller inte påverkar inte detta dystra faktum. Men ett medlemskap i Nato skulle bryta en lång svensk tradition av motstånd mot kärnvapen – för övrigt en av de få säkerhetspolitiska frågor som är kända och förankrade bland medborgarna i gemen.”

Läs hela blogginlägget här: Om Sverige och NATO 4 Svensk tradition bruten