Ologiskti gång- och cykeltrafiken

Blogginlägget är skrivet av Harald i Uppsala.

 Har ni förstått logiken gång- och cykelvägarna? En sträcka gemensam för fotgängare och cyklister, vilket innebär att de förstnämnda går på vänster sida och cyklisterna på höger. Vägen övergår sedan i en sträcka med uppdelade banor, vilket kan innebära att man ska byta sida, för att åter gå över i gemensam och därmed kanske byta sida igen. Jo jag vet. Det har med banans bredd att göra. Men, är detta känt? Nej. Konsekvensen blir att många inte bryr sig. Antingen eller…

Läs hela blogginlägget här: Ologiskti gång- och cykeltrafiken