Oktober 2021: Portföljens 10 största innehav

Blogginlägget är skrivet av The Dividend Story.

Per den sista oktober innehöll portföljen 34 innehav, varav 28 olika aktier och 6 fonder. Av det totala portföljvärdet utgörs 4,15% av fonder, varpå således enskilda aktier utgör närmare 96% av portföljvärdet. De 10 största innehaven, vilka framgår i tabellen nedan, står för 59,89% av portföljvärdet. Under den gångna månaden har jag skalat ned mitt […] The post Oktober 2021: Portföljens 10 största innehav appeared first on The Dividend Story.

Läs hela blogginlägget här: Oktober 2021: Portföljens 10 största innehav