Ökad samhällsnytta med trängselskatter eller högre parkeringsavgifter

Blogginlägget är skrivet av Svensson.

Medelstora svenska städer kan nå ökad samhällsnytta med trängselskatter eller ökade parkeringsavgifter Det visar en ny forskningsstudie från VTI. I studien har forskarna Disa Asplund och Roger Pyddoke analyserat samhällsekonomiskt optimala trängselskatter och parkeringsavgifter i en modell av Uppsala. Metoden bygger på beräkningar av resenärers och invånares samlade kostnader av färdmedelsval. – Eftersom Uppsala i utgångsläget har betydande trängsel i rusningstid kan ökad framkomlighet åstadkommas med införande av trängselskatter eller ökade parkeringsavgifter. Genom förbättrad framkomlighet kan restider med både bil…

Läs hela blogginlägget här: Ökad samhällsnytta med trängselskatter eller högre parkeringsavgifter